Sveip (SPX) prisforutsigelser

Crypto Rating presenterer den omfattende Swipe -prisforutsigelsen og -prognosen som gir et bedre innblikk i dagens SPX -markedssituasjon, fremtidige forventninger til prishandling og Swipe -markedsverdi. Det vil hjelpe å få en forståelse av hva som skjer i Crypto Market akkurat nå, justere handelsstrategien deretter, ta beregnede investerings- og handelsbeslutninger i fremtiden. Swipe er et ikke-gruvbart token som for tiden er priset til $ 0, og har en markedsverdi på $ 0, noe som setter det på 200-plassen i den globale Kryptovaluta -vurdering. Den nåværende tilgjengelige forsyningen av Swipe er 0 tokens. Det er viktig å forstå de forventede endringene i tilbudet for å beregne fremtidig markedsverdi på riktig måte, derav den fremtidige prisen på kryptovalutaen som vurderes.

Handelsvolumdata gjør det mulig å vurdere trendens generelle styrke, som igjen gir midler til en mer presis SPX -prisprognose, og forutsier endringer i tilbud og etterspørsel som spiller en avgjørende rolle i prisendringer i både umiddelbare og fjerne framtid. Ifølge coinmarketcap.com Sveip handelsvolum for de siste 24 timene er $ 0 som utgjør økningen fra forrige dag. De nåværende tendensene med hensyn til endringer i gjennomsnittlig handelsvolum avslører den økende etterspørselen etter SPX -tokens på bakgrunn av det reduserte tilbudet av den tilsvarende kryptovalutaen.

For å få en bedre forståelse av de siste SPX -markedssvingningene, introduserer vi Crypto Volatility Index (CVIX) som tydelig viser den nåværende prisdynamikken og gir noen tips om mulige scenarier for fremtidig prishandling.

De fleste handelsmenn kommer til kryptokurrencymarkedet på jakt etter digitale eiendeler som lover høy og ekstremt høy avkastning, noe som blant annet oppnås gjennom volatilitet som er iboende i dette rommet. Og selv om de fleste kryptokurveres evne til å vise frem enorme gevinster har blitt hemmet av de siste krisene, er de fortsatt tiltrekningspunktet for de som ser dette markedet som et godt alternativ til aksjer, Forex og andre tradisjonelle markeder. Derfor representerer volatilitet et uhyre viktig aspekt ved kryptohandel. Crypto Rating tar alltid utgangspunkt i en rekke faktorer når vi analyserer prisen på Swipe og tilbyr korte, mellomstore og langsiktige prisforutsigelser ved hjelp av vår proprietære algoritme som vellykket inkorporerer kunstig intelligens og spesielt dype læringsmekanismer. Bruk av CVIX gir et dyptgående innblikk i de underliggende følelsene i Swipe -markedet, ettersom det nøyaktig viser stemningen til deltakerne.

Før vi går inn i en mer detaljert Swipe -prisforutsigelse, tilbyr vi en kort oppsummering av CVIX -historien, beregningsmekanismen, og også noen viktige tips om hvordan du handler når CVIX er lav.

Faktisk var det representanten for de tradisjonelle markedene, Chicago Board Options Exchange, som tjente som fødestedet til Volatility Index (VIX). Det primære formålet med VIX er å effektivt måle forventningene til markedsaktører om prisbevegelsen til S&P 500 -indeks i løpet av de kommende 30 dagene. En rask påminnelse om at S&P 500 er uten tvil den viktigste aksjeindeksen som gjenspeiler resultatene til Amerikas 500 beste selskaper, for eksempel Google, Facebook og Apple.

Tatt i betraktning kravene og spesifisiteten til kryptomarkedet, fant vi VIX på nytt. Vi har brukt den originale VIX som grunnlaget og lagt til showene som stammer fra kryptomarkedet som har utviklet seg dynamisk de siste årene. CVIX gjenspeiler effektivt den 30-dagers tilbakestående volatiliteten innenfor 10% -området. Vi beregner den gjennomsnittlige månedlige prisen for Swipe og analyserer antall avvik i det angitte området. Mengden svingninger som er tilstede i markedet på et gitt tidspunkt spiller en nøkkelrolle for å bestemme verdien av CVIX fordi det indikerer graden av negativ spenning blant markedsaktører som vi ganske enkelt kaller frykten, den viktigste drivkraften bak volatiliteten.

Vi har innarbeidet CVIX i vår prisforutsigelsesmodell på grunn av flere viktige faktorer:

  1. Det er uten tvil et av de mest effektive instrumentene for å bestemme publikumsforventningene, et kritisk element i prisbevegelsen.
  2. Indeksen tar også hensyn til hendelsene i Crypto -markedet som har en bevist og økende korrelasjon med Bitcoin -prishandling, en dominerende kryptokurrency som har en dyp innvirkning på altcoin -markedet, inkludert Swipe.
  3. Den bullish konvergensen oppstår når CVIX går ned, mens prisen begynner å plotte opp. I så fall vil algoritmen vår konkludere med at det er stor sannsynlighet for oppadgående handling over den angitte tidsperioden.

For å oppsummere viser CVIX hvor fryktelige markedsaktørene er for at prisen på Swipe har falt betydelig de siste 30 dagene, noe som er synonymt med forventet negativ volatilitet. Hvis CVIX er høyt (51 – 100 verdi), blinker det rødt og signaliserer økt sannsynlighet for kraftige prissvingninger. Den grønne CVIX (1 – 20 verdi), derimot, betyr at deltakerne forventer at markedet forblir rolig og forutsigbart over den nevnte tidsperioden. Gul CVIX (21 – 50) er en moderat verdi, noe som betyr at handelsmenn forventer noen svingninger opp eller ned, men uten forstyrrende endringer i den generelle trendstrukturen.

For tiden er Crypto Volatility Index assosiert med Swipe -markedet 1, som viser fravær av skarpe eller til og med middels prissvingninger, og derfor er volatiliteten lav. Den nåværende prisen på Swipe er $ 0, etablert på grunn av økningen på 0% de siste 24 timene. I løpet av de siste 30 dagene har prisen på Swipe økt med 0%, mens prestasjonene på 1-års tidsrammen er 0%. Den forventede volatiliteten de neste 7-10 dagene er på de laveste verdiene; dermed vil prissvingningene være ubetydelige.

For en omfattende Swipe-prisanalyse, la oss ta en titt på prishandlingen på det månedlige diagrammet først for å bestemme de viktigste nivåene på støtte og motstand som prisen kommer til å samhandle med på sin antatte vei til all-time high.

SPX/USD prisdiagram – 30 dager

Vår Swipe-prisforutsigelsesalgoritme tar ikke bare hensyn til lesingen av CVIX, men også de altomfattende dataene om historisk prisatferd, de grunnleggende egenskapene til symbolet og utsiktene til prosjektets fremtidige utvikling, de nye lysestake-mønstrene, samt signalene kommer fra både ledende og halende indikatorer som også gir oss en mulighet til å forutse målingen av volatilitet og forutsi følgende prishandlinger. På grunnlag av dette regner vi med at prisen på Swipe vil endre seg som følger:

Vennligst lag en abonnement for å se hele teksten.