InvestLite: Krótkoterminowe inwestycje Bitcoin. Czym oni są?

Inwestycje krótkoterminowe to dziś bardzo popularne instrumenty finansowe, które przyciągają zarówno początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów. Szczególna atrakcyjność inwestycji krótkoterminowych wiąże się z możliwością uzyskania szybkich potencjalnych zysków i niskim progiem wejścia.

Jak można zdefiniować inwestycje krótkoterminowe? Inwestycje krótkoterminowe to inwestycje różnego rodzaju aktywów w projekty, instrumenty finansowe, aktywa inwestycyjne mogące zapewnić realizację celów inwestycyjnych inwestora w okresie do jednego roku.

Cechy inwestycji krótkoterminowych

Inwestycje krótkoterminowe zakładają, że po zainwestowaniu środków, po roku inwestor otrzymuje nie tylko zwrot zainwestowanych środków, ale także procent od wpłaty początkowej. Wskaźniki płynności i opłacalności szybkich inwestycji zależą bezpośrednio od poziomu ryzyka, a tym samym od tego, jak obiecująca jest wybrana forma inwestycji. Tradycyjnie stopy zwrotu wahają się od 5 do 25%. Poza tym takie inwestycje mają jeszcze jedną zasadniczą różnicę. Obiekty inwestycji krótkoterminowych są zawsze reprezentowane przez aktywa o wysokiej płynności.

Korzyści z inwestycji krótkoterminowych

 • Stosunkowo mały kapitał inwestycyjny
 • Szybki okres zarabiania
 • Możliwość inwestowania w kilka aktywów jednocześnie,
 • Dywersyfikacja portfela inwestora i poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Wysoki poziom płynności

Krótkoterminowe niuanse inwestycyjne

 • Możliwy niski poziom zysku, ponieważ wielkość inwestycji jest niewielka
 • Potencjalne zagrożenia
 • Zależność od sytuacji politycznej

Krótkoterminowe inwestowanie pieniędzy na rynku forex

Rynek Forex to najkorzystniejsze miejsce do generowania przychodów z inwestycji krótkoterminowych. Na tym rynku inwestorzy sami określają czas trwania inwestycji. Rynek działa z parami walutowymi, których wymianę i notowania są dostarczane inwestorowi przez organizatora platformy handlowej, a także wypłaca inwestorowi dochód w przypadku udanych transakcji.

Zadaniem inwestora jest wybór pary walutowej i podjęcie decyzji, kiedy rozpocząć wymianę jednej waluty na inną, a kiedy zamknąć transakcję, czyli zatrzymać wymianę. Kurs walut na rynku Forex jest w ciągłym ruchu i znajduje odzwierciedlenie w terminalu w postaci trendów i innych materiałów graficznych. Analiza techniczna i analiza fundamentalna pozwalają inwestorom przeprowadzać transakcje giełdowe na swoją korzyść.

Gdzie inwestować w 2020 roku

Popularne opcje inwestycji krótkoterminowych:

 • Inwestowanie w akcje. Aby zainwestować w akcje, inwestorzy muszą wybrać firmę, która jest pewna rynku, przeanalizować jej rentowność i dowiedzieć się, czy istnieje perspektywa wzrostu dla jej akcji.
 • Inwestycje w metale szlachetne. Przez cały czas ludzie starali się inwestować w złoto i srebro. To jest nadal aktualne. Ale kupując te metale szlachetne pamiętaj, że nie przyniosą one bardzo dużego dochodu. Ale główną zaletą takich inwestycji jest ich bezpieczeństwo, ponieważ złoto i srebro, choć powoli, wciąż rosną w cenie.
 • Inwestycje finansowe w rządowe papiery wartościowe. Państwo proponuje zakup obligacji skarbowych, które w przyszłości mogą być sprzedane. Ta opcja zakłada minimalne ryzyko, ale także minimalny dochód.
 • Inwestycje w fundusze inwestycyjne. Handlowcy wypełniają wniosek o umorzenie udziałów, po czym stają się właścicielami części funduszu udziałowego nieruchomości określonej organizacji. Dochód przedsiębiorstwa jest dzielony między wszystkich udziałowców. Pieniądze można wypłacić w ciągu miesiąca po inwestycji.

Wskazówki dla początkujących inwestorów dotyczące inwestycji krótkoterminowych

Dziś istnieje wiele różnych blogów i forów, na których inwestorzy dzielą się swoim doświadczeniem, a także wiele artykułów, w których znajdują się liczne porady dla osób, które zdecydowały się rozpocząć karierę inwestorską. Wszystkie istotne zalecenia i rady można zaliczyć do wskazówek poniższej listy:

 • Najlepiej zdobywać doświadczenie korzystając z opcji konta demo i w związku z tym nie wykorzystując wszystkich realnych oszczędności, ale ćwicząc z wirtualnymi środkami.
 • Traderzy muszą ćwiczyć tworzenie prognoz, starać się rozwijać intuicyjny talent.
 • Ważne jest, aby dokładnie badać wiadomości na rynku finansowym, ponieważ wpływają one na ruchy cen.
 • Konieczne jest monitorowanie powstawania nowych firm i projektów oraz ich działalności, zwłaszcza dla przedsiębiorstw zagranicznych.
 • Lepiej zainwestować w kilka aktywów. Pomaga to znacznie zdywersyfikować portfel inwestora i odpowiednio zarządzać potencjalnym ryzykiem.

Klasyfikacja i rodzaje inwestycji krótkoterminowych

Istnieje kilka kryteriów klasyfikacji inwestycji krótkoterminowych. Najczęściej takie inwestycje dzieli się ze względu na istotność aktywów na realne i finansowe. Realne krótkie inwestycje związane są z nabyciem środków trwałych. Na przykład przy transakcjach na rynku nieruchomości lub kruszcu metali szlachetnych.

Krótkoterminowe inwestycje finansowe związane są z wartościami niematerialnymi. Na przykład przy lokowaniu środków w bankach, funduszach inwestycyjnych, organizacjach mikrofinansowych, a także przy zakupie akcji na giełdzie.

Inwestycja krótkoterminowa jest również klasyfikowana według innych zasad: poziomu ryzyka, długości okresu inwestycji, płynności wybranego instrumentu.

Czy możliwe jest wykorzystanie kontraktów CFD w inwestycjach krótkoterminowych??

Pytanie, czy kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe) nadają się do handlu krótkoterminowego, jest dość istotne. Powszechnie uważa się, że kontrakty CFD nie powinny być używane, jeśli zamierzasz utrzymać pozycję na rynku przez bardzo długi czas. Powodem jest to, że odsetki są naliczane od kwoty umowy, jeśli idziesz długo. Odsetki wzrosną, jeśli będziesz trzymać kontrakty CFD jako inwestycje, a nie tylko jako instrumenty handlowe. Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty CFD są aktywnie wykorzystywane przez traderów, którzy inwestują krótkoterminowo, ponieważ jest to skuteczna metoda handlowania.

W praktyce kontrakty CFD są potężne i elastyczne, niezależnie od strategii handlowej. Kontrakty CFD są również produktem lewarowanym, więc jeśli inwestorzy idą długo, a ich prognozy rynkowe są prawidłowe, mogą osiągnąć znaczny zysk w stosunku do początkowej inwestycji, ale należy wziąć pod uwagę, że handel z dźwignią może również przynieść znaczne straty.

Oczywiście krótkoterminowe transakcje CFD to również świetny sposób na zarabianie pieniędzy i nie musisz ingerować w obliczanie zysku wymaganego do zrównoważenia kosztów odsetek. Inwestorzy krótkoterminowi naturalnie bardziej skupiają się na analizie technicznej niż na podstawach, ponieważ w większości przypadków jest to decydujący czynnik, który określi kierunek rynku w krótkim okresie. Kontrakty CFD są zawsze dobre do inwestowania krótkoterminowego, zwłaszcza gdy inwestorzy biorą pod uwagę ich elastyczność oraz wiele różnych rynków i bazowych papierów wartościowych dostępnych tylko u jednego dostawcy usług finansowych CFD.

Powszechnie stosowane krótkoterminowe strategie inwestycyjne CFD

Jak wspomniano wcześniej, handel kontraktami CFD jest odpowiednią krótkoterminową metodą inwestycyjną. Aby wykorzystać jak najwięcej możliwości finansowych, inwestorzy wolą trzymać się popularnych strategii handlowych. Takie strategie pomagają traderom przeprowadzić dokładną analizę rynku i skorelować ich zachowania.

Oto kilka powszechnie stosowanych strategii handlowych dla krótkoterminowych inwestycji w kontrakty CFD:

 • Handel dzienny, który polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia. Jest to tradycyjny schemat dla traderów Forex, ale można go również stosować na innych rynkach finansowych.
 • Handel swingowy, który koncentruje się na analizie technicznej opartej na wolumenie, trendzie, tempie i innych wskaźnikach, aby utrzymać pozycję handlową przez wiele sesji. Może to zająć dni lub tygodnie.
 • Strategia skalpowania, która obejmuje kilka transakcji w ciągu jednego dnia handlowego z zamiarem osiągnięcia niewielkiego zysku. Jednak ogólna kwota potencjalnego zysku może być wysoka.
 • Handel, który pozwala inwestorom czerpać zyski z trendów wzrostowych i spadkowych, analizując dynamikę aktywów.

Wniosek: inwestowanie krótkoterminowe z InvestLite

Inwestycje krótkoterminowe to inwestycje w aktywa o okresie zwrotu od kilku dni do kilku miesięcy, ale krótszym niż rok. Inwestowanie krótkoterminowe może być dość ryzykowne, ale właściwie dobrana strategia może być sposobem na generowanie potencjalnego zysku Jeśli dokładnie przestudiujesz wszystkie aspekty i rozważysz wszystkie niuanse krótkoterminowej inwestycji, można przewidzieć sytuację na rynku finansowym w pewien sposób, a jeśli zdywersyfikujesz swoje aktywa, możesz zwiększyć zarówno poziom dochodów, jak i poziom bezpieczeństwa. W ten sposób możesz zdobyć doświadczenie przy naprawdę dużych transakcjach.

Inwestycje krótkoterminowe, przy odpowiednim podejściu, mogą pomóc inwestorom uzyskać zwrot z inwestycji. Zadaniem inwestora jest znalezienie optymalnej równowagi pomiędzy rentownością a ryzykiem wybranych instrumentów.

InvestLite to dostawca usług finansowych, który obejmuje rynki światowe i oferuje możliwość handlu kontraktami CFD na rynku, dokonując inwestycji zarówno długo-, jak i krótkoterminowych. Tutaj, w InvestLite, zapewniamy wszystkie potrzebne warunki, w tym wysoką dźwignię, wąskie spready i silne wsparcie klienta, aby doświadczenie handlowe naszego klienta było produktywne.

Źródło