Czym jest analiza fundamentalna

Wyjaśnienie fundamentalnej analizy kryptowalut

Wielu traderów kryptowalut jest przyzwyczajonych do polegania na odczytach różnych wskaźników i sygnałów rynkowych, ale takie podejście jest skuteczne tylko w przypadku prognozowania na krótki okres czasu. Dla głębszej i długoterminowej oceny konieczne jest zastosowanie analizy fundamentalnej kryptowalut. W tym artykule porozmawiamy o tym, co to jest i jak to wdrożyć.

Czym jest analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna pozwala przewidzieć długoterminową cenę monet cyfrowych. Każdy, kto chce z niego skorzystać, powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje i przeanalizować czynniki, które mogą wpływać na kryptowaluty.

Na krótką metę analiza fundamentalna jest bezużyteczna. Inwestorzy uciekają się do tej metody tylko wtedy, gdy chcą zrozumieć ogólny obraz zachowania ceny aktywów. Prognozowanie wartości kryptowalut na kilka lat do przodu komplikuje zmienność i niepewność młodego rynku kryptowalut.

Na amerykańskiej giełdzie powstała klasyczna analiza fundamentalna. Jako pierwsi z niego skorzystali Benjamin Graham i David Dod, którzy wysunęli następujące postulaty:

 • Zmiany ceny dowolnego składnika aktywów są spowodowane pewnymi przyczynami.
 • Przyczyny ruchu ceny można zidentyfikować, przeprowadzając szczegółową analizę aktywa.
 • Każda wiadomość lub wydarzenie ma swoje konsekwencje, które wpływają na cenę.
 • Ci, którzy mają najwięcej informacji i potrafią podejmować właściwe decyzje, będą w stanie przewidzieć cenę aktywa w przyszłości.

Kluczowe cechy FA kryptowalut

Wszystkie powyższe pomysły mogą mieć zastosowanie również do handlu kryptowalutami. Jednak handlowcy na rynku kryptowalut zostali zmuszeni do dostosowania tej metody wyceny aktywów do specyfiki handlu monetami cyfrowymi, ponieważ tradycyjne narzędzia używane do przewidywania ruchów cen nie działają tutaj.

Handlowcy kryptowalut patrzą na te wskaźniki:

 • Zespół projektowy, jego reputacja i pochodzenie kluczowych uczestników;
 • Mapa drogowa projektu opisująca jego średnio- i długoterminowe plany rozwoju;
 • istotność problemu, który ma rozwiązać ten lub inny projekt (popyt na produkt na rynku);
 • Biała księga projektu;
 • Obecność MVP (produkt o minimalnej żywotności) 
 • Cechy polityki pieniężnej projektu, w tym maksymalna wielkość podaży, emisja, prędkość generowania bloków, częstotliwość redukcji nagród dla górników itp..
 • Kapitalizacja kryptowaluty, wolumen obrotu, zmienność cen;
 • Wolumen transakcji realizowanych przez projekt i średnia wysokość opłat;
 • Rozwój infrastruktury projektu (w tym: na jakich platformach transakcyjnych jest prezentowana moneta, jakie popularne portfele ją obsługują, czy kiedykolwiek nastąpiło wycofanie tego tokena z popularnych giełd, jeśli tak, to z jakich powodów itp.).

Plusy i minusy analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna jako metoda prognozowania ceny aktywów w przyszłości ma pewne zalety. Główną zaletą jest to, że pozwala określić nadrzędne trendy. Istnieje jednak kilka punktów, które powstrzymują wielu traderów od korzystania z analizy fundamentalnej, w tym:

Duża liczba czynników, na które należy zwrócić uwagę – Każdy, kto handluje z wykorzystaniem analizy fundamentalnej, musi być świadomy wszystkiego, co dzieje się w świecie kryptowalut, inaczej nie będzie w stanie ocenić aktualnej sytuacji rynkowej. Jednocześnie, podczas gdy musisz przechowywać wiele informacji w swojej głowie, większość informacji, które przyjmujesz, okaże się całkowicie bezużyteczna.

Relacje przyczynowo-skutkowe ulegają zerwaniu – Te same wiadomości mogą prowadzić do różnych wyników w zależności od ogólnej sytuacji i innych czynników. Gdy rynek kryptowalut zareaguje na rodzaj zdarzenia, nie ma gwarancji, że zareaguje tak samo następnym razem, gdy takie zdarzenie będzie miało miejsce. 

Ryzyko dokonywania błędnych interpretacji – Przy stosowaniu analizy fundamentalnej istnieje ryzyko błędnej interpretacji konkretnych sytuacji rynkowych. Na przykład możesz założyć, że to lub inne wydarzenie doprowadzi do wzrostu wartości kryptowaluty, podczas gdy w rzeczywistości cena pozostanie niezmieniona lub spadnie. W branży kryptowalut analiza fundamentalna jest bardziej subiektywna niż techniczna.