In de diepte: is Bitcoin-mijnbouw legaal?

Bij Bitcoin-mijnbouw draait alles om het creëren van nieuwe valuta’s en niet om het dupliceren of vervalsen van bestaande munten.

De reden waarom sommige regeringen bitcoin-mining verbieden, is dat ze vrezen dat het zal concurreren met de fiat-valuta van hun land.

Bitcoin Mining in verschillende wetgeving

In IJsland is bitcoin-mining legaal; alleen gebruikers mogen bitcoin niet verhandelen voor kronen, de officiële valuta van het land. In landen waar Bitcoin-mining als legaal wordt beschouwd, wordt van gebruikers verwacht dat ze white hat-strategieën gebruiken om hun Bitcoin te extraheren, en dit zou het gebruik van hun computer en elektriciteit inhouden.

Bitcoin-mining is een complex proces van informatica en wiskunde waarbij bitcoin-mijnwerkers nieuwe bitcoin aan de wereld introduceren, evenals bitcoin-transacties controleren en toevoegen aan het grootboek, i. e. de blockchain.

Bitcoin-mijnbouw in India

De RBI reguleert betalingssystemen en aangezien RBI banken en financiële instellingen uitdrukkelijk heeft beperkt om met bitcoin om te gaan of om diensten met betrekking tot bitcoin te verlenen, mag bitcoin niet worden beschouwd als betalingssystemen.

In de afgelopen tijd is de interesse in bitcoins als investerings- en betalingssysteem dramatisch toegenomen, aangezien bitcoin ‘s werelds eerste cryptocurrency is en gemakkelijk kan worden verhandeld en onderhouden.

India heeft niet expliciet verklaard dat bitcoins illegaal zijn en heeft geen wetten ingevoerd die Bitcoin-transacties reguleren, zodat Bitcoin-mijnbouw en andere activiteiten nog steeds in India plaatsvinden, zij het op kleine schaal.

Mijnwerkersvriendelijke landen

Als u in Noord-Amerika en het grootste deel van West-Europa woont, is bitcoin-mining, evenals eigendom, niet alleen legaal, maar ook lokale regelgeving biedt enige bescherming en essentieel toezicht.

In de meeste gevallen hebben nationale regeringen die bitcoin niet hebben verboden, geen wetten aangenomen over bitcoin-mining.

Soms geloven mensen ten onrechte dat bitcoin-mining als vals geld is, maar het is gewoon niet waar.

Het delven van bitcoin, evenals het bezit en gebruik van bitcoin, is in sommige landen illegaal.

In andere landen is het gebruik en de mijnbouw van bitcoin dubbelzinniger wanneer de overheid gemengde berichten stuurt.

Voorlopig is bitcoin-mining in deze landen over het algemeen legaal en veilig, maar de regelgeving kan snel veranderen.

Bitcoin-mijnbouw:

Bitcoin-mining is een spannende manier om te proberen een paar bitcoin-chips bij te maken, maar het dient ook een fundamenteel doel bij het onderhouden en onderhouden van de bitcoin-blockchain. In tegenstelling tot de gebruikelijke fiat-munten (zoals Amerikaanse dollars of euro’s), worden de activa van bitcoin niet gecontroleerd door een centrale overheid of bank, en kan nieuwe bitcoin (BTC) niet worden afgedrukt en uitgegeven als papiergeld. Bitcoin wordt toegekend aan miners die de wiskundige problemen hebben opgelost die nodig zijn om bitcoin-transacties te verifiëren.

Bitcoin ASICS werd in 2013 geïntroduceerd en vanaf november 2017 zijn ze de beste processors die beschikbaar zijn voor bitcoin-mining, beter dan de FPGA’s in stroomverbruik.

Maar met de verspreiding van bitcoin-mining is het netwerk veel gieriger geworden in het distribueren van bitcoins aan miners.

Om aan de slag te gaan met uw mijnbouwapparatuur, koopt u bitcoin-mijnbouwapparatuur (of andere virtuele valuta), stelt u deze in en laat u deze 24 uur per dag, zeven dagen per dag, zeven dagen per dag draaien, bitcoin-transactieresolutie.

Cloud mining-bedrijven investeren in enorme mijnbouwapparatuur, vullen vaak hele datacenters met hardware en verkopen vervolgens abonnementen aan mensen die geïnteresseerd zijn in bitcoin-mining.

Regelgeving:

In sommige landen is er echter sprake geweest van het verbieden van cryptocurrency-mining vanwege het hoge energieverbruik dat met mining gepaard gaat. Naarmate er meer en meer cryptocurrencies op de markt komen en de prijzen stijgen, zal de interesse in bitcoin mining toenemen.

Er zijn veel gevallen waarin de nationale regeringen Bitcoin niet hebben verboden; er zijn geen wetten aangenomen over Bitcoin-mijnbouw. Er zijn momenten waarop mensen ten onrechte geloven dat Bitcoin-mining vergelijkbaar is met vals geld, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Bitcoin-mining wordt momenteel in veel landen als legaal beschouwd en is veilig, maar dergelijke regelgevende omgevingen kunnen snel veranderen.

Bedrijven die zich bezighouden met bitcoin-uitwisseling, zijn onderworpen aan belasting op hun bitcoin-verkopen. De handel in Bitcoin in Vietnam is nog steeds wettelijk onbeperkt en ongereguleerd, en de twee grootste Bitcoin-markten in Vietnam – VBTC en Bitcoin Vietnam blijven onbeperkt werken.

Tegenwoordig is Bitcoin-mijnbouw echter een nichebedrijf geworden, dat alleen werkt met speciale ASIC-apparatuur.

Het meest geschikte is om te zeggen dat Bitcoin-mijnbouw in veel landen legaal is, behalve in een paar.

Het is niet praktisch om te proberen exclusieve rechten over te dragen aan een lokale overheid volgens de regels van het wereldwijde Bitcoin-netwerk.

Bitcoin is in geen enkel rechtsgebied een fiat-valuta met de status van wettig betaalmiddel, maar er wordt vaak belasting geheven, ongeacht het gebruikte medium.