Vijf statistieken om u te helpen betere aandelen te kiezen

Terwijl het coronavirus de hitte van de historische bullmarkt waarin we ons bevonden afkoelde, werden handelaren gedwongen om de kracht van hun investeringen opnieuw te onderzoeken. Natuurlijk, in een bullmarkt is geld verdienen met aandelen gemakkelijk en dat vergeten we aandelenbeleggen moet gebaseerd zijn op een gedegen analyse en redenering. Investeren in een aandeel is immers investeren in de toekomst en groei van een bedrijf. Voor elke handelaar om een ​​lange levensduur te hebben, is het een must om de belangrijkste statistieken te begrijpen die worden gebruikt om een ​​aandeel te evalueren. Vandaag gaan we de vijf meest cruciale aandelenstatistieken behandelen om u te helpen betere investeringsoproepen te doen en consistenter te spelen.

De K/W-ratio – Relatieve waardering

De rijkdom of goedkoopheid van een aandeel wordt niet alleen bepaald door de prijs per aandeel. Sommige aandelen hebben hoge aandelenkoersen, maar deze worden gerechtvaardigd door de inkomsten die ze voor beleggers genereren. Om te begrijpen of een aandeel overgewaardeerd is, moeten beleggers dus kijken naar de verhouding tussen aandelenkoers en winst.

De koers-winstverhouding (P/E-ratio) meet precies dat. Door de aandelenkoers van een bedrijf te delen door de winst per aandeel, laat de P/E-ratio zien hoeveel de markt bereid is te betalen voor elke dollar aan inkomsten die het bedrijf genereert.

Een hoge K/W-ratio kan erop duiden dat het aandeel overgewaardeerd is, aangezien de markt een hoge premie op zijn winst plaatst. Met behulp van de K/W-ratio kunt u verschillende beleggingen vergelijken en hun relatieve waarde beoordelen ondanks verschillende aandelenkoersen. De P/E-ratio is echter alleen nuttig als u twee bedrijven in dezelfde branche vergelijkt. Verschillende sectoren hebben verschillende gemiddelde P/E-ratio’s vanwege hun unieke bedrijfsmodellen.

De PEG-ratio – relatieve waarde met groei

Hoewel de K/W-ratio nuttig is bij het bepalen van de relatieve goedkoopheid van een aandeel, wordt er geen rekening gehouden met het toekomstige groeipotentieel van het bedrijf. Twee aandelen kunnen dezelfde koers-winstverhouding hebben, maar hun toekomstige groei kan drastisch variëren. Een bedrijf met een hoger groeipercentage biedt waarschijnlijk meer waarde aan investeerders.

Om groei in aandelenwaardering vast te leggen, kunnen beleggers de koers/winst-tot-groeiverhouding (de PEG-ratio) gebruiken. De PEG-ratio deelt de P/E-ratio door de geschatte winstgroei van het aandeel.

Als gevolg hiervan zullen bedrijven met een hoge geschatte groei lagere PEG-ratio’s hebben, terwijl aandelen met lage groeipercentages duurder lijken met hogere PEG-ratio’s. De PEG-ratio biedt een meer holistische methode om de relatieve waarde van aandelen te vergelijken. Maar het is niet perfect. Omdat de geschatte groeisnelheid slechts een voorspelling is en niet in steen gebeiteld, kan de PEG-ratio van een bedrijf variëren op basis van de aanname van de groeisnelheid. Het is daarom het beste om de P/E- en PEG-ratio samen te gebruiken om een ​​beter beeld te krijgen van de relatieve goedkoopheid van een individueel aandeel..

Bèta – Blootstelling aan systematische risico’s

Bij het selecteren van een individueel aandeel is het altijd een goed idee om te begrijpen hoe het zou reageren op de bewegingen van de aandelenmarkt als geheel. Als de markt bijvoorbeeld uitverkocht raakt, zal dit aandeel dan een groot verlies lijden of sterk blijven??

Er is een nuttige maatstaf die beleggers gebruiken om het niveau van correlatie tussen een aandeel en de bredere markt te meten – bèta. Beta is in wezen de helling in een regressie. Het laat beleggers zien hoeveel een aandeel zou bewegen als de S&P verandert met 1%, gebaseerd op historische gegevens. Wanneer een aandeel een bèta van 1 heeft, zal het waarschijnlijk de prestatie van de markt herhalen. Wanneer de bèta groter is dan 1, zal het aandeel meer volatiliteit ervaren dan de markt. Een negatieve bèta betekent dat de investering in de tegenovergestelde richting van de aandelenmarkt beweegt.

Beta verduidelijkt het potentiële niveau van volatiliteit van uw belegging. Een hoge bèta betekent dat het aandeel volatieler is en een lage bèta betekent dat het aandeel stabieler is. Net als bij de K/W-ratio verandert de bèta van sector tot sector. Defensieve aandelen hebben doorgaans lagere bèta’s, terwijl hightechaandelen hogere bèta’s hebben.

De verhouding tussen schulden en activa – financiële hefboomwerking

Nu bedrijven zoals Sears failliet gingen, begonnen velen aandacht te besteden aan het schuldenniveau van een bedrijf als een indicator van zijn financiële gezondheid. Het aangaan van schulden is een manier waarop een bedrijf zijn expansie en exploitatie financiert. Schulden verminderen echter de winstgevendheid omdat het bedrijf contant geld uitgeeft om driemaandelijkse rentebetalingen te dekken. Schuldverplichtingen maken het bedrijf ook kwetsbaar voor veranderende marktomgevingen zoals een recessie.

De mate waarin een bedrijf schulden gebruikt om zijn activiteiten te financieren, kan worden gemeten aan de hand van de verhouding tussen schulden en activa. U kunt deze ratio berekenen door de totale schulden van een bedrijf (korte en lange termijn) te delen door de totale activa. Een bedrijf met een hoge schuld/activa-ratio heeft meer verplichtingen en heeft de neiging meer geld uit te geven om zijn schulden af ​​te lossen. Over het algemeen heeft een lage verhouding tussen schulden en activa de voorkeur.

Vrije kasstroom – Winstgevendheid

Ten slotte is een bedrijf alleen de moeite waard om in te investeren als het effectief is in het genereren van contanten. Met meer beschikbare contanten is de kans groter dat een bedrijf dividenden uitkeert, investeert in R&D, zijn activiteiten uitbreiden en zijn schulden herfinancieren. Cash is koning in het leven en de bedrijfsvoering. Met de vrije kasstroom (FCF) kunnen beleggers precies begrijpen hoeveel geld een bedrijf produceert. En het is een zeer effectieve maatstaf voor winstgevendheid. U kunt de vrije kasstroom van een bedrijf berekenen door de kapitaaluitgaven af ​​te trekken van de bedrijfskasstroom.

De trend van de vrije kasstroom van een bedrijf is belangrijker dan de absolute waarde. Een toename van de vrije kasstroom toont aan dat de onderneming efficiënter wordt in haar bedrijfsvoering. Dit kan het gevolg zijn van kostenreductie of omzetgroei. Een positieve groei van de vrije kasstroom geeft dus aan dat de aandelenkoers van een bedrijf zou kunnen stijgen.

Zoals elke fundamentele variabele heeft FCF echter zijn beperkingen. Omdat FCF rekening houdt met kapitaaluitgaven, kan het een dip krijgen wanneer het bedrijf dure productieapparatuur aanschaft. Beleggers moeten dus rekening houden met de kapitaaluitgaven van een bedrijf bij het contextualiseren van de vrije kasstroom.