VogoV: Where Adult Entertainment Meets Blockchain – Intervju med grunnlegger Constantine MacMillan

Gjennom årene har voksenfilmindustrien gjort det drevet mange teknologi innovasjoner. Mens han snakket med Smartereum, snakker Constantine MacMillan, en av grunnleggerne av VogoV, ærlig om problemene bransjen står overfor, og hvorfor de tror at blockchain er den siste teknologiske innovasjonen som vil bringe dem videre. MacMillan er en venturekapitalist med lang erfaring innen programvareutvikling. Han er en […]

More