Bitcoin SV (BSV) Prediksjoner

Crypto Rating presenterer den omfattende Bitcoin SV -prisforutsigelsen og -prognosen som gir et bedre innblikk i den nåværende BSV -markedssituasjonen, fremtidige forventninger til prishandling og Bitcoin SV -markedsverdi. Det vil hjelpe å få en forståelse av hva som skjer i Crypto Market akkurat nå, justere handelsstrategien deretter, ta beregnede investerings- og handelsbeslutninger i fremtiden. Bitcoin SV er et ikke-utvinnbart token som for øyeblikket er priset til $ 330,83, og har en markedsverdi på $ 6 189 727 752, noe som setter det på 22 plass i den globale Kryptovaluta -vurdering. Den nåværende tilgjengelige forsyningen av Bitcoin SV er 18 709 783 tokens. Det er viktig å forstå de forventede endringene i tilbudet for å beregne fremtidig markedsverdi på riktig måte, derav den fremtidige prisen på kryptovalutaen som vurderes.

Handelsvolumdata gjør det mulig å vurdere trendens generelle styrke, som igjen gir midler til en mer presis BSV -prisprognose, og forutsier endringene i tilbud og etterspørsel som spiller en avgjørende rolle i prisendringer både i umiddelbar og fjern avstand. framtid. I følge coinmarketcap.com er handelsvolumet for Bitcoin SV de siste 24 timene $ 2 589 195 610, som utgjør økningen fra forrige dag. De nåværende tendensene med hensyn til endringer i gjennomsnittlig handelsvolum avslører den økende etterspørselen etter BSV -tokens på bakgrunn av det reduserte tilbudet av den tilsvarende kryptovalutaen.

For å få en bedre forståelse av de siste svingningene i BSV -markedet, introduserer vi Crypto Volatility Index (CVIX) som tydelig viser den nåværende prisdynamikken og gir noen tips om mulige scenarier for fremtidig prishandling.

De fleste handelsmenn kommer til kryptokurrencymarkedet på jakt etter digitale eiendeler som lover høy og ekstremt høy avkastning, noe som blant annet oppnås gjennom volatilitet som er iboende i dette rommet. Og selv om de fleste kryptokurveres evne til å vise frem enorme gevinster har blitt hemmet av de siste krisene, er de fortsatt tiltrekningspunktet for de som ser dette markedet som et godt alternativ til aksjer, Forex og andre tradisjonelle markeder. Derfor representerer volatilitet et uhyre viktig aspekt ved kryptohandel. Crypto Rating går alltid ut fra en rekke faktorer når vi analyserer prisen på Bitcoin SV og tilbyr korte, mellomstore og langsiktige prisforutsigelser ved hjelp av vår proprietære algoritme som vellykket inkorporerer kunstig intelligens og spesielt dype læringsmekanismer. Bruk av CVIX gir et dyptgående innblikk i de underliggende følelsene i Bitcoin SV -markedet, ettersom det nøyaktig viser stemningen til deltakerne.

Før vi går nærmere inn på en mer detaljert Bitcoin SV -prisforutsigelse, tilbyr vi en kort oppsummering av CVIX -historien, beregningsmekanismen, og også noen viktige tips om hvordan du handler når CVIX er lav.

Faktisk var det representanten for de tradisjonelle markedene, Chicago Board Options Exchange, som tjente som fødestedet til Volatility Index (VIX). Det primære formålet med VIX er å effektivt måle forventningene til markedsaktører om prisbevegelsen til S&P 500 -indeks i løpet av de kommende 30 dagene. En rask påminnelse om at S&P 500 er uten tvil den viktigste aksjeindeksen som gjenspeiler resultatene til Amerikas 500 beste selskaper, for eksempel Google, Facebook og Apple.

Tatt i betraktning kravene og spesifisiteten til kryptomarkedet, fant vi VIX på nytt. Vi har brukt den originale VIX som grunnlaget og lagt til showene som stammer fra kryptomarkedet som har utviklet seg dynamisk de siste årene. CVIX gjenspeiler effektivt 30-dagers tilbakestående volatilitet innenfor 10% -området. Vi beregner gjennomsnittlig månedlig pris for Bitcoin SV og analyserer antall avvik i det angitte området. Mengden svingninger som er tilstede i markedet på et gitt tidspunkt spiller en nøkkelrolle for å bestemme verdien av CVIX fordi det indikerer graden av negativ spenning blant markedsaktører som vi ganske enkelt kaller frykten, den viktigste drivkraften bak volatiliteten.

Vi har innarbeidet CVIX i vår prisforutsigelsesmodell på grunn av flere viktige faktorer:

  1. Det er uten tvil et av de mest effektive instrumentene for å bestemme publikumsforventningene, et kritisk element i prisbevegelsen.
  2. Indeksen tar også hensyn til hendelsene i Crypto -markedet som har en bevist og økende korrelasjon med Bitcoin -prishandling, en dominerende kryptovaluta som har en dyp innvirkning på altcoin -markedet, inkludert Bitcoin SV.
  3. Den bullish konvergensen oppstår når CVIX går ned, mens prisen begynner å plotte opp. I så fall vil algoritmen vår konkludere med at det er stor sannsynlighet for oppadgående handling over den angitte tidsperioden.

For å oppsummere viser CVIX hvor fryktelige markedsaktørene er for prisen på Bitcoin SV som har falt betydelig de siste 30 dagene, noe som er synonymt med forventet negativ volatilitet. Hvis CVIX er høyt (51 – 100 verdi), blinker det rødt og signaliserer økt sannsynlighet for kraftige prissvingninger. Den grønne CVIX (1 – 20 verdi), derimot, betyr at deltakerne forventer at markedet forblir rolig og forutsigbart over den nevnte tidsperioden. Gul CVIX (21 – 50) er en moderat verdi, noe som betyr at handelsmenn forventer noen svingninger opp eller ned, men uten forstyrrende endringer i den generelle trendstrukturen.

CVIX for Bitcoin SV blinker for tiden 78, noe som betyr at handelsmenn må forberede seg på betydelige prissvingninger som må håndteres deretter. Den mest grunnleggende tilnærmingen å bruke når du handler med CVIX i ethvert marked, enten det er kryptovaluta eller aksjer, er å angi kjøpstrigger når volatiliteten går over bord. Frykten er rådende i Bitcoin SV -markedet som senere vil føre til et betydelig prisfall. For de handelsmennene som allerede har fått en posisjon, innebærer den høye røde CVIX at tiden er inne for å utdype en exit -strategi siden høy volatilitet kombinert med fryktelig følelse generelt resulterer i et betydelig prisfall. Den nåværende prisen på Bitcoin SV er $ 330,83, etablert på bakgrunn av 5,28% økning de siste 24 timene. I løpet av de siste 30 dagene har prisen på Bitcoin SV økt med 53,91%, mens prestasjonene på 1-års tidsrammen utgjør 70,71%. Den forventede volatiliteten de neste 10-15 dagene er på de høyeste verdiene.

For en omfattende Bitcoin SV-prisanalyse, la oss ta en titt på prishandlingen på det månedlige diagrammet først for å bestemme de viktigste nivåene av støtte og motstand som prisen kommer til å samhandle med på sin antatte vei til all-time high.

BSV/USD prisdiagram – 30 dager

Vår Bitcoin SV-prisforutsigelsesalgoritme tar ikke bare hensyn til lesingen av CVIX, men også de altomfattende dataene om historisk prisatferd, de grunnleggende egenskapene til symbolet og utsiktene til prosjektets fremtidige utvikling, de fremvoksende lysestake-mønstrene, så vel som signaler som kommer fra både ledende og halende indikatorer som også gir oss en mulighet til å forutse målingen av volatilitet og forutsi følgende prishandlinger. På grunnlag av dette regner vi med at prisen på Bitcoin SV vil endre seg som følger:

Vennligst lag en abonnement for å se hele teksten.